Lola Damiana ng Buhay Namin
Si Lola Damiana na handang makipagsuntukan kapag hinamon ng giyera.

Lola Damiana ng Buhay Namin

Image source - Val Santos Matubang  Isa ka rin ba sa mga natutuwa kapag nakikita si Lola Damiana sa mga videos nina "Kalingap Rab" at "Val Santos Matubang?" Noong una…

Continue Reading Lola Damiana ng Buhay Namin